22/02/2019
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จํากัด Jul 2 2018 2:49AM ผู้ออกแบบและตกแต่งอินทีเรีย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงกำลังขยายงาน จึงต้องการ ผู้รับเหมาเข้ามาร่วมทีมทำงาน ติดต่อบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด 710ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.10310 เบอร์ติดต่อ 02-1961100-1 ต่อ 221และ223 ฝ่ายจัดซื้อ ติดต่อ คุณมณฑา 089-5308473 montha@iris.co.th

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

- Company Profile

สถานที่ปฎิบัติงาน

n/a
pur@iris.co.th
02 196 1100
02-5304475